NORSK VILTSYKEHUS

 

For nå tar vi bare rovfugl og ugler, rovdyr

Sel og rådyr.

Har du fant en av disse, kontakt oss via melding

Vi svare ikke på telefonsasmtale.