top of page

Dyretransport

 

Vi kan transportere ville dyr på forskjellige måter, avhengig av lokasjon.

 

Våre frivillige i Sør-Norge er klare til å hente dyr med bil og kjøre dem til klinikken. De hjelper oss også med å diagnostisere og behandle dyrene. Så langt har vi med hjelp fra våre frivillige hjulpet ville dyr fra fem fylker: Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.

 

SAS Cargo (SAS og Widerø) flyr også ville dyr fra alle flyplasser i Norge til Stavanger Lufthavn Sola.

 

Vi har anledning til å betale transportkostnader for rovfugler og rovdyr, men må be sponsorer og frivillige om å dekke kostnadene for transport av andre ville dyr.

 

Vi kan også hente potensielt farlige dyr i Rogaland og Vest-Agder. I andre områder, ber vi om at den lokale Viltnemda kontaktes.

 

NVS er en organisasjon med svært begrensede ressurser. Vi har ikke anledning til å stille og lete etter potensielt syke eller skadde ville dyr. Vi trenger å vite akkurat hvor dyret er og ser helst at finner blir ved dyret til vi kan hente det.

 

Viltstasjoner:

Vi har seks viltstasjoner som drives av frivillige. De frivillige ved viltstasjonene vet hvordan de skal fange inn og transportere syke og skadde dyr.

 

NVS vokser og håper å etter hvert dekke hele landet.

 

bottom of page